Dự án

Giám sát công trình biệt thự 234/29 Phạm Phú Thứ Quận 6

Công ty Casuva giám sát công trình biệt thự 234/29 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô xây dựng công trình là 1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng và mái BTCT pergola. Diện tích 14,420m x 11,420m. Thời gian và tiến độ giám sát: từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.

  • Dự án Giám sát công trình biệt thự 234/29 Phạm Phú Thứ Quận 6
  • Năm: 2019