Dự án

Thiết kế website Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Premier Việt Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Premier Việt Nam có chức năng hoạt động chính trong lĩnh vực các lĩnh vực: 

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Ngành chính)
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Quảng cáo
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Nhằm cung cấp cho khách hàng, các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sản phẩm dịch vụ của Công ty Premierrealty Việt Nam, Công ty TNHH Môi trường – Xây dựng CASUVA được Quý công ty tín nhiệm yêu cầu thiết kế website:premierrealty.vn (website song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt).

  • Dự án Thiết kế website Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Premier Việt Nam
  • Năm: 2018