Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho tuyến đường dây điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 do Chính Phủ ban hành nhằm: "Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường" thì tuyến đường dây điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Do đặc thù của các dự án tuyến đường dây điện thường có chiều dài tương đối lớn so với các dự án khác (dự án xây dựng chung cư, cao ốc, khu trung tâm thương mại và các công trình dân dụng ) nên khi thực hiện ĐTM, kỹ sư môi trường cần lưu ý các vấn đề sau:

Dựa vào bàn vẽ mặt bằng tuyến đường dây để xác định vị trí tuyến đường dây sẽ băng qua. Nếu dự án có tuyến đường dây đi qua địa bàn hai  tỉnh, thành phố trở lên thì Bộ tài Nguyên và Môi trường sẽ thẩm định ĐTM.

Đánh giá, dự báo các tác động về môi trường không khí, nước và chất thải rắn có thể phát sinh trong vòng đời của dự án. Trong giai đoạn thi công, kỹ sư môi trường cần dự báo các nguồn gây ô nhiễm như sau:

  • Các  nguồn nguồn gây ô nhiễm có liên quan đến chất thải: 
    • Ô nhiễm không khí: phát sinh từ hoạt động đào đắp móng trụ điện, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu.
    • Ô nhiễm nước: nước thải sinh hoạt từ quá trình ăn uống, tắm giặt, rửa, vệ sinh công nhân xây dựng trên công trường và nước thải xây dựng từ quá trình trộn bê tông để đúc móng, bão dưỡng bêtông, vệ sinh máy móc thiết bị.
    • Chất thải rắn: được phát sinh trong quá trình phát quang cây cối, sinh họat của công nhân và từ các hoạt động xây dựng.
  • Các nguồn gây ô nhiễm không liên quan đến chất thải: bao gồm tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển và máy móc xây dựng, ảnh hưởng đến giao thông trong qua trình vận chuyển thiết bị, ảnh hưởng do cắt điện để thi công tuyến đường dây (nếu có).

Trong giai đoạn vận hành, cần chú ý đến vấn đề ảnh hưởng của điện từ trường đến hệ thống thông tin liên lạc và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo tiêu chuẩn ngành điện (Điều 13, Nghị Định 14/2014/ NĐ-CP của Chính Phủ - Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện) thì nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.
  • Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:
Điện áp 110 kV 220 kV
Khoảng cách 4,0 m 6,0 m

Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.

Tiến hành tham vấn cộng đồng tất cả các xã, phường, thị trấn mà tuyến đường dây đi qua. Tại cuộc họp tham vấn, Đơn vị tư vấn lập ĐTM cần trình bày tóm tắt nội dung ĐTM cho đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã, Đoàn thanh niên , hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, các tổ chức nghề nghiệp khác (y tế, giáo dục, văn hóa,...) và người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Kỹ sư môi trường ghi nhận những đóng góp từ các cuộc họp tham vấn cộng đồng để hoàn chỉnh ĐTM.

Trên đây là các điểm cần lưu ý đối với người kỹ sư môi trường khi thực hiện ĐTM đối với đường dây có cấp điện áp từ 110kV trở lên.

Nguyễn Thị Xuân Trang - Phòng ĐTM và Công nghệ môi trường.