Tin tức

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2019

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng CASUVA  thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng & đối tác kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh như sau:

- Thời gian nghỉ lễ: thứ hai ngày 02/9 và sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ ba ngày 03/9/2019.

Xem thêm

Thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, 30/4 và 1/5 năm 2019

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng CASUVA thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng & đối tác kế hoạch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, 30/4 và 1/5 năm 2019 như sau:

-Thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/03: bắt đầu từ thứ bảy ngày 13/4 đến hết ngày thứ hai 15/4/2019 và trở lại làm việc bình thường vào thứ ba ngày 16/4/2018.

-Thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5: bắt đầu từ thứ bảy ngày 27/4 đến hết ngày thứ tư 1/5/2019 và trở lại làm việc bình thường vào thứ năm ngày 2/5/2019.

Xem thêm

Thông báo nghỉ Tết âm lịch và dương Lịch năm 2018

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng CASUVA thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng & đối tác kế hoạch nghỉ Tết Âm Lịch và Dương Lịch năm 2018 như sau:

-Thời gian nghỉ Tết: bắt đầu từ thứ bảy ngày 30/12 đến hết ngày thứ hai 01/1/2018 và sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ ba ngày 02/1/2018.

-Thời gian nghỉ Tết: bắt đầu từ thứ tư ngày 14/02 (29 tết) đến hết ngày thứ ba 20/02/2018 (mùng 5) và sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ tư ngày 21/02/2018 (mùng 6).

Xem thêm

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng CASUVA  thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng & đối tác kế hoạch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 như sau:

-Thời gian nghỉ lễ: Từ thứ bảy ngày 29/04/2017 đến thứ ba ngày 02/05/2017 và sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ tư ngày 03/05/2017.

Xem thêm

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm 2017

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng CASUVA  thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng & đối tác kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm 2017 như sau:

-Thời gian nghỉ lễ: Thứ năm ngày 06/04/2017 và sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ sáu ngày 07/04/2017.

Xem thêm

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2016

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng CASUVA  thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng & đối tác kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh như sau:

Thời gian nghỉ lễ: bắt đầu từ thứ sáu ngày 02/9 đến hết ngày thứ bảy 03/9/2016 và sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ hai ngày 05/9/2016.

Xem thêm